فعالیت های اخیر توسط fertiiii

0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 22 فوریه 2021 در شعر نو
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

51 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

340 کاربر

معرفی سایت:
...