مطالب اخیر

2 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 5 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 13 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 8 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 7 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 12 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 18 بازدید
. ثبت شده 15 سپتامبر 2020 در کلیمه مور و دنگ توسط modirPerisk (660 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 9 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 نقد 17 بازدید
. ثبت شده 15 سپتامبر 2020 در ابیات چل سرو توسط mahdi72 (280 امتیاز)
شما نیز مطلبی دارید؟ کلیک کنید
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

10 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

5 کاربر

معرفی سایت:
...