0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 بازدید
در شعر نو توسط (240 امتیاز)
MATERIAL: Dog Bandanas are made of high quality 100% cotton fabric, which made the bandanas super a breathable and comfortable, light and skin-care. dual layer makes it long lasting.
SIZE: please measure the size of your dog and leave room to tie knot.
UNIQUE DESIGN: Printed with paw and bone pattern design, the bandanas have cute print, it can be a very cute gifts for dog.
OCCASION: Print dog bandana is ideal for everyday wear, photo shot, parties, weddings or just make your pet look the best. Look fashionable and cute in every occasions.China Dog Bandana/Scarf suppliers
website:http://www.danyipet.com/dog-bandana-scarf/

نقد شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

51 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

340 کاربر

معرفی سایت:
...