2 دوستدار 0 امتیاز منفی
52 بازدید
در شعر کلاسیک توسط (670 امتیاز)

مهدی زینی اصلانی متولد 1337-الشتر، مدیر وبسایت ارزشمند فرهنگ لکی، کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش.

نویسنده ی دو کتاب رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» و کتاب شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی.

زئور چنگ

گلِ ر نگین چن رنگه کم ، بو ئو دیارم
نازِشیرینِ دل سنگه کم ، بو ئو دیارم
بی کسم ئو تنیا منیِ هناسیم ئیر نمایِ
دوسِ ئزیزِهُم دنگه کم ، بو ئو دیارم
دل تنگم ئو خمین ،ئرینت فره تشیشم
هنا رسِ وخدِ تنگه کم،بو ئو دیارم
ئاز ئی دلم نییه ،چُار جهتم گُم کردییه
هم قبله ئو هم هِرنگه کم ،بو ئو دیارم
مِ تسلیمِت ئو تو پیروزِ میدُنِ ئِشقی
تیر ئندازِمیل ئر جنگه کم، بو ئو دیارم
نیزه دارِ ئلو زِنِشد ! ،مِ زِیم دارِتِم
شفا بخشِ زئورد چنگه کم بو ئو دیارم

#مهدی_زینی
@aksohonar
@qhazalemastaneh
http://telegram.me/farhangelakI

نقد شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

545 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

464 کاربر

معرفی سایت:
...