1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
13 بازدید
در شعر کلاسیک توسط (190 امتیاز)

.

خُسَه چی کِرْژِنْگْ چِنْگْ نیاسیه تینیمْ        (غصه مثل خرچنگ گلویم را گرفته است)

قَصْ گیونْ کِرْدِمِه چی دُشْمَن خُوینیمْ!    (مثل دشمن خونی قصد جانم را کرده است)

بو وَه روسَمِمْ رخشت زین کَه بو                (تو رستم من باش و رخشت را زین کن و بیا)

ئِه چِنگْ ئی دیوَه بینِم مَه سینیمْ؟         (مرا از چنگال این دیو میتوانی مرا نجات دهی؟)

 خسه: غصه     کرژنگ: خرچنگ   نیاسیه: گذاشته است       تینی: گلو     تینیم: گلوی من

قص:قصد و ارداه        مه سینیم:باز پسم میگیری؟

نقد شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

10 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

5 کاربر

معرفی سایت:
...