پست و نقد های اخیر در شعر کلاسیک

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در شعر کلاسیک توسط propickn (120 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در شعر کلاسیک توسط Bnf56sdd8 (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در شعر کلاسیک توسط Bnf56sdd8 (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در شعر کلاسیک توسط Bnf56sdd8 (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در شعر کلاسیک توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در شعر کلاسیک توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در شعر کلاسیک توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در شعر کلاسیک توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در شعر کلاسیک توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در شعر کلاسیک توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 18 سپتامبر 2021 در شعر کلاسیک توسط dnf56sd5d8 (240 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 18 سپتامبر 2021 در شعر کلاسیک توسط dnf56sd5d8 (240 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 26 اوت 2021 در شعر کلاسیک توسط compracp (260 امتیاز)
برای نمایش مطالب بیشتر, بر روی لیست کامل مطالب این دسته کلیک کنید.
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

545 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

464 کاربر

معرفی سایت:
...