پست و نقد های اخیر در شعر نو

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 17 ساعت قبل در شعر نو توسط typemock (120 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 2 روز قبل در شعر نو توسط coraccou (120 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 5 بازدید
. ثبت شده 18 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط npfrance (120 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 5 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 16 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط ciaangcm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
. ثبت شده 15 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط jiubeieu (120 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 14 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط mornotay (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 14 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط mornotay (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 14 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط mornotay (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 14 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط mornotay (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 14 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط mornotay (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 14 سپتامبر 2021 در شعر نو توسط mornotay (300 امتیاز)
برای نمایش مطالب بیشتر, بر روی لیست کامل مطالب این دسته کلیک کنید.
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

545 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

464 کاربر

معرفی سایت:
...