پست و نقد های اخیر در ترانه و سرود

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در ترانه و سرود توسط Bnf56sdd8 (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در ترانه و سرود توسط Bnf56sdd8 (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 1 روز قبل در ترانه و سرود توسط Bnf56sdd8 (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در ترانه و سرود توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در ترانه و سرود توسط anf56sdd8 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 9 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در ترانه و سرود توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در ترانه و سرود توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در ترانه و سرود توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 5 روز قبل در ترانه و سرود توسط dnf56sdd8 (340 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 17 بازدید
. ثبت شده 18 سپتامبر 2021 در ترانه و سرود توسط dnf56sd5d8 (240 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 5 بازدید
. ثبت شده 18 سپتامبر 2021 در ترانه و سرود توسط dnf56sd5d8 (240 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 18 سپتامبر 2021 در ترانه و سرود توسط dnf56sd5d8 (240 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 10 سپتامبر 2021 در ترانه و سرود توسط dnfsdd8 (140 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 10 سپتامبر 2021 در ترانه و سرود توسط dnfsdd8 (140 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 9 بازدید
. ثبت شده 14 ژوئیه 2021 در ترانه و سرود توسط EZUxNGar
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 12 ژوئن 2021 در ترانه و سرود توسط FigjLInNXlWVSA
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 5 ژوئن 2021 در ترانه و سرود توسط HaIxTldoscmW
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 12 بازدید
. ثبت شده 5 ژوئن 2021 در ترانه و سرود توسط wfxenYIopkF
برای نمایش مطالب بیشتر, بر روی لیست کامل مطالب این دسته کلیک کنید.
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

545 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

464 کاربر

معرفی سایت:
...