پست و نقد های اخیر

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط HviPCNDWBb
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط rqZlCkuh
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 4 روز قبل در شعر کلاسیک توسط NBVoCfekFRzxWLtu
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 3 بازدید
. ثبت شده 23 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط GmLDkSOZMpvRQT
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 23 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط LKeCuoUqsW
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 7 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 5 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 5 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 1 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 2 بازدید
. ثبت شده 16 Mar 2021 در شعر کلاسیک توسط rrf71724 (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
. ثبت شده 11 Mar 2021 در ترانه و سرود توسط sin43bm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
. ثبت شده 11 Mar 2021 در ترانه و سرود توسط sin43bm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 15 بازدید
. ثبت شده 11 Mar 2021 در ترانه و سرود توسط sin43bm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 11 Mar 2021 در ترانه و سرود توسط sin43bm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 4 بازدید
. ثبت شده 11 Mar 2021 در ترانه و سرود توسط sin43bm (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 6 بازدید
. ثبت شده 11 Mar 2021 در ترانه و سرود توسط sin43bm (300 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل مطالب یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

75 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

347 کاربر

معرفی سایت:
...