پست و نقد های اخیر

2 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 14 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 12 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 16 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 9 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 9 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 45 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 47 بازدید
. ثبت شده 15 سپتامبر 2020 در کلیمه مور و دنگ توسط modirPerisk (660 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 8 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 12 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 نقد 20 بازدید
شما نیز مطلبی دارید؟ کلیک کنید
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

10 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

197 کاربر

معرفی سایت:
...