پست و نقد های اخیر

2 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 26 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 21 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 19 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 نقد 11 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 12 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 61 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 97 بازدید
. ثبت شده سپتامبر 15, 2020 در کلیمه مور و دنگ توسط modirPerisk (660 امتیاز)
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 9 بازدید
1 امتیاز مثبت 0 امتیاز منفی
0 نقد 13 بازدید
2 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 نقد 24 بازدید
شما نیز مطلبی دارید؟ کلیک کنید
انجمن ادبی لکستان
اشعار،دلنوشته ها، ترانه ها و متنون ادبی را با سایر لک زبانان به اشتراک بگذاریم.
با ما همراه باشید.
زنده و پاینده باد لکسستان باستانی ما.

10 مطلب

1 نقد

1 امتیاز

300 کاربر

معرفی سایت:
...